Veterinärer med spetskompetens inom grisproduktion

Vi har nu ett team med veterinärer som under ledning av den danska grisveterinären Jörgen Lindahl kommer att erbjuda dig spetskompetens inom grisproduktion.

 

Jörgen Lindahl är en erfaren dansk grisveterinär som drivit utvecklingen i den danska grisproduktionen, han kommer att leda Distriktsveterinärernas Gristeam. Jörgen är kursledare på specialistutbildning för gris och tog initiativ till specialpraxis i Gris, Ö-VET 1995 i Danmark.

Nytänkande och produktionsfokus

Jörgen har lång erfarenhet samt ett stort internationellt kontaktnät och kommer in med nya tankar i den Svenska Grisproduktionen. Från praktiska strategier och nya lösningar i grisstallet till en ny syn på veterinärens roll i besättningen där det ligger ett större fokus på rådgivning, tät dialog med dig som kund och produktionsfokus.

Besättningsservice

 Vår besättningsservice är en helhetslösning som hjälper dig som producent på ett flertal olika områden för en friskare och framgångsrikare besättning. I besättningsservicen ingår:

  • Hälsokontroll
  • Villkorad läkemedelsanvändning
  • Rådgivning
  • Specialrådgivning
  • Smittsäkrad besättning (www.smittsäkra.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)


Vi samarbetar med smittsäkra.se som är ett frivilligt smittskyddsprogram med målsättningen att höja smittskyddet i landets grisbesättningar så att utbrottet av smittsamma sjukdomar kan förhindras.

En säker start - minska spädgrisdödligheten

I många besättningar är spädgrisdödligheten den största orsaken till att antal avvanda grisar per årssugga ligger

för lågt. Med en säker start kan vi erbjuda dig rådgivning för att minska spädgrisdödligheten i din besättning som i förlängningen leder till en mer lönsam grisproduktion.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha mer information eller har frågor om gristeamet kan du vända dig till

Jörgen Lindahl, teamledare: telefon 072-744 11 61, mejl Jorgen.Lindahl@dv.sjv.se

Carolina Pettersson, affärsområdeschef: telefon 010-122 80 93, mejl Carolina.Pettersson@dv.sjv.se


Fakta om teamet

Teamet består av ett tiotal veterinärer i ett närverk över landet som har ett genuint intresse för grisproduktion.

Fokus kommer att ligga på kompetensutveckling och nytänkande inom grisproduktion med Jörgen Lindahl som teamledare. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om Jörgen Lindahl.