Förebyggande djurhälsovård

Att främja en god djurhälsa och förebygga sjukdomar är prioriterat för Distriktsveterinärerna. Det här är också något som allt fler djurägare frågar efter. Nedan ser du några exempel på hur vi arbetar med detta. Vi jobbar förebyggande även med lantbrukets djur. Genom regelbundna besök kan vi följa utvecklingen i besättningen och ge råd. Ett nära samarbete mellan djurägaren och veterinären gör det möjligt att upptäcka problem i ett tidigt skede. Det kan till exempel handla om hälso- och fruktsamhetsstörningar