Om våra priser

Att på förhand säga vad totalpriset för ett besök blir kan vara svårt. Varje åtgärd som veterinären eller assistenten utför har ett bestämt pris, men ofta vet man inte i förväg exakt vilka insatser som behövs, därför kan priset i varje enskilt fall variera. Vi kan i förväg därför bara lämna prisuppgifter på standardbehandlingar.

Basavgift

Vid nästan alla besök av eller hos Distriktsveterinärerna debiterar vi en basavgift. Avgiften tas ut för varje påbörjad timme utöver inställelsetid (restid). Nivåerna på avgiften varierar beroende på typen av besök och vilken mottagning det är.

Bilavgift och inställelseavgift

Vid besök där vi kör bil till dig får du betala en bilavgift och en inställelseavgift. Bilavgiften ersätter bilens kostnader. Inställelseavgiften är en restidsavgift och beror på hur lång tid resan tar fram och tillbaka. Åker vi till flera kunder på samma plats delas kostnaden mellan kunderna. Om ditt djur behöver behandlas under beredskapstid och veterinären åker bil till mottagningen tar vi ut bilavgift och inställelseavgift. Under beredskapstid är avgifterna högre. Läs mer här

Åtgärds- och timavgift

Ett besök av eller hos oss kan bestå av många olika åtgärder. Varje åtgärd har ett fast pris. Om åtgärden blir mer tidskrävande eller komplicerad än normalfallet kan det kosta mer. I så fall förklarar vi det på ditt behandlingsbevis. För vissa åtgärder, som till exempel rådgivning, tar vi en timavgift i stället för ett fast pris.

Beloppen för timavgifterna är också bestämda. Under beredskapstid kostar det mer att besöka oss. Då höjs åtgärds- och timavgifterna med 75, 100 alt 125 %. Läs mer om förtydligande beredskaptider.

Läkemedel, förbrukningsmaterial m.m.

Vi tar betalt för de läkemedel vi använder vid besöket och även för förbrukningsmateriel, analyser och utrustning. Kontakta din mottagning om du har frågor om vad det kostar. I vårt debiteringssystem har vi aktuella prisuppgifter för läkemedel, produkter, utrustningar och tjänster. Om du köper läkemedel av Distriktsveterinärerna får du betala moms. Om du i stället får läkemedel på recept betalar du inte moms.

Receptavgift på alla recept utan veterinärbesök

Distriktsveterinärerna inför receptavgift på alla recept som förskrivs utan besök.

Avigiften är 150 kronor inklusive moms.

Vi har under lång tid inte tagit ut avgift, men den ökade mängden rådgivning i samband med förskrivning har ökat över tid och motiverar en avgift. Det är också vår förhoppning att du som kund ska känna att du får den service och rådgivning du behöver i och med införandet av receptavgift.

Akutavgift

Om du måste använda våra tjänster akut på dagtid vardagar, dvs. efter dagens planering är gjord men innan beredskapstiden börjar, kan du få betala en avgift på 401 kr inkl. moms.

Priser under beredskapstid

Det kostar mer att besöka oss eller få besök av oss under beredskapstid. Då höjs åtgärds-, tim- och inställelseavgifterna med 75%, 100 % eller 125%. Du ser i tabellerna vilka tider som är beredskapstid och hur mycket mer du får betala. Läs mer här

Uteblivet besök

För missat besök på mottagningen som inte avbokats dagen före besöksdagen får du betala en avgift på 401 kr inkl. moms.

För besök hos dig, som inte avbokats innan vi har kommit fram till överenskommen plats, får du betala en avgift på 335 kr inkl. moms för lantbrukets djur och 401 kr inkl. moms för sällskapsdjur, hästar, övriga djur och uppdrag. Har vi hunnit påbörja resan innan du avbokar besöket får du betala aktuell bilavgift. Dessa avgifter blir högre på beredskapstid.

Vill du veta vad besöket kommer att kosta?