Smådjur - Tips och Råd

Tips och råd från Distriktsveterinärerna

Att främja en god djurhälsa och förebygga sjukdomar är prioriterat för Distriktsveterinärerna. Det här är också något som allt fler djurägare efterfrågar. Vi vill ge dig personlig rådgivning om hur du bäst sköter ditt djurs hälsa. Det kan handla om foder, vaccinationer eller andra skötselråd. Vi säljer även både standard- och specialfoder för olika sorters djur.