SIQ

Medlem i SIQ sedan 2012

​Distriktsveterinärerna arbetar ständigt med att förbättra verksamheten. Genom att vara medlem i SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling i Sverige kan vi tillsammans med andra dela erfarenheter kring kundorienterad verksamhetsutveckling.

 

Via vårt medlemskap får vi tillgång till ett stort nätverk av privata och offentliga aktörer som vi kan få idéer från och bolla idéer mot i frågor som rör utveckling av en organisation, med fokus på kvalitetsfrågor.

Logotyp för SIQ

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling