Häst - Östhammar

Förutom vår ambulerande verksamhet med akuta behandlingar så gör vi även planerade besök, vi tar även emot hästar på mottagningen.

Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • munhåleundersökningar (vargtänder m.m.)
  • ultraljud
  • hältutredningar
  • kastration
  • förebyggande (vaccination)
  • endoskopering (svalg, hals)
  • medicinska utredningar
  • blodlab
    Vi kan naturligtvis även komma hem till ditt stall och behandla din häst där (kolik, sårskador, kastration m.m.)