Smådjur - Nerike

Till vår mottagning kan du komma med din hund, katt eller andra små smådjur.

Besöket kan vara akut, men vi erbjuder även:

 • besiktningar
 • allmänna hälsokontroller
 • vaccinationer
 • HD/AD röntgen
 • tandvård med modern utrustning
 • kloklippning, tovklippning
 • kastration av hund och katt (både han- och hondjur)
 • större och mindre operationer, t.ex. vid livmoderinflammation
 • kejsarsnitt
 • hudtumörer
 • medicinska utredningar hud- och allergiutredningar
 • dräktighetsundersökning med ultraljud eller röntgen

  På mottagningen finns förutom digitalröntgen och modern tandvårdsutrustning, en s.k . tandunit, dessutom laboratorium för blod- och urinanalyser samt odling av mjölk-och urinprover.