Lantbrukets djur - Nerike

Ambulerande verksamhet med allt ifrån akuta åtgärder till planerade besättningsbesök.

Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • förebyggande arbete i form av planerade besök efter önskemål
  • Besättningsservice – från riskdjur till friskdjur besättningsutredningar
  • föreläsningar och utbildningar för lantbrukare