Lantbrukets djur - Mora

Vi har ambulerande verksamhet för både akuta och planerade besök på gården. Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • hjälp på besättningsnivå
  • kompetens för AI nöt
  • Villkorad läkemedelsanvändning på gris och får
  • provtagning för nationella bekämpningsprogram
kalv mora