Våra fasta priser - KATT

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Därför har vi skapat rikspriser som gäller på Distriktsveterinärernas mottagningar i hela landet. Rikspris finns för vissa åtgärder, som genomförs på ett likadant sätt och där vi inte behöver ta hänsyn till djurets symtom, behandlingsstrategier etc. Prislistan är uppdaterad november 2018.

Tänder

 • Tandvård grund, undersökning och rengöring 1.654 kr
 • Tandextraktion 1, borttagning av 1-2 lösa tänder inkl. röntgen, 2.660 kr
 • Tandextraktion 2, borttagning av 1-2 fasta tänder inkl. röntgen, 4.400 kr
 • Tandextraktion 3, borttagning av 3-6 tänder inkl. röntgen, 4.700 kr
 • Tandextraktion 4, borttagning av 7-12 tänder inkl. röntgen, 5.300 kr
 • Tandextraktion 5, borttagning av fler än 12 tänder inkl. röntgen, 6.200 kr
 • Tandröntgen, 800 kr

Vaccinationer

 • Vaccination av kull, pris per djur - för 1-2 djur i kullen 398 kr
 • Vaccination av kull, pris per djur - för 3 eller fler djur i kullen 299 kr
 • Vaccination och ID chip av kull, pris per djur - för 1-2 djur i kullen 574 kr
 • Vaccination och ID chip av kull, pris per djur - för 3 eller fler djur i kullen 488 kr
 • Vaccination, pris per djur (som inte ingår i en kull) 463 kr

Besiktning

 • Besiktning av ett djur som inte ingår i en kull 835 kr
 • Besiktning av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 421 kr
 • Besiktning av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 334 kr
 • Besiktning och ID chip av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 617 kr
 • Besiktning och ID chip av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 528 kr
 • Besiktning och vaccination av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 560 kr
 • Besiktning och vaccination av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 471 kr
 • Besiktning, vaccination och ID chip av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 746 kr
 • Besiktning, vaccination och ID chip av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 655 kr

Dräktighet

 • Dräktighetsundersökning med ultraljud 833 kr
 • Dräktighetsundersökning med röntgen 1.034 kr

Kastration

 • Kastration av hankatt 704 kr
 • Kastration av honkatt 1.237 kr

Pass

 • Pass, utfärdande för smådjur 845 kr
 • Pass och vaccination rabies 985 kr
 • Avmaskning och intyg för resa till Norge, Finland mfl länder 254 kr

Avlivning

 • Avlivning 1.063 kr
 • Avlivning och kremering 1 562 kr
 • Avlivning och separat kremering 2 462 kr

Priserna avser avlivning på mottagningen

Paketpris Katt