Om du har synpunkter

Om du inte är nöjd med ditt besök ber vi dig att i första hand prata med den hos oss som du har haft kontakt med. Om ni tillsammans inte kan komma fram till en lösning kan du prata med klinikchefen. Kontakt till våra mottagningar

Om du inte är nöjd och vill göra en reklamation, använd nedan formulär.


Beskriv händelsen/åtgärden som du är missnöjd med.

Vad händer när du har lämnat en reklamation?

I de flesta fall svarar vi på ditt klagomål inom 1-3 veckor. Ibland behöver vi mer information och då kan det ta lite längre tid. Om vi behöver mer information kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Om du begär skadestånd

Varje situation inom djursjukvården är unik och komplikationer efter ett utfört ingrepp kan ibland förekomma. Om du anser att vi har orsakat en skada som medfört en utgift för dig har du möjlighet att begära skadestånd. Gör så här: Skriv till oss om varför du begär skadestånd. Beskriv händelseförloppet, ange förrättnings- eller fakturanummer för det aktuella ärendet. Ange det belopp du begär skadestånd för. Beloppet måste kunna styrkas. Skriv under med ditt namn. Lämna också ditt telefonnummer och eventuell e-postadress där vi kan nå dig dagtid.

Märk brevet med Skadestånd och skicka det till: Distriktsveterinärerna, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping